Želdinių projektavimas

Kaip ir kiekviename darbe taip ir apželdinant sklypą yra taisyklės, kurių pageidautina laikytis. Siūlome šiuos pasiruošimo bei sklypo apželdinimo etapus: 1) žemės sklypo ypatybių bei esamų augalų įvertinimas; 2) apželdinimo projekto rengimas bei derinimas; 3) apželdinimo darbai pagal projektą.


Kaip ir kiekviename darbe taip ir apželdinant sklypą yra taisyklės, kurių pageidautina laikytis. Siūlome šiuos pasiruošimo bei sklypo apželdinimo etapus: 1) žemės sklypo ypatybių bei esamų augalų įvertinimas; 2) apželdinimo projekto rengimas bei derinimas; 3) apželdinimo darbai pagal projektą.

Žemės sklypo ypatybių bei esamų augalų įvertinimas.

Kuriant sodo aplinką būtina atsižvelgti į sklypo formą, dydį, jį supantį kraštovaizdį, dirvožemio struktūrą, mikroklimatines sąlygas ir pan. Sklype būtina įvertinti esamų augalų būklę, sergančius vertingus medžius išgydyti, o netinkamus nukirsti, prieš tai gaunant leidimą iš savivaldybės.

Apželdinimo projekto rengimas bei derinimas.

Šiame etape svarbu atkreipti dėmesį į šeimos sudėtį, pomėgius ir poreikius, kad kuo efektyviau būtų išnaudojama sklypo teritorija. Būtina sklypą suskirstyti į funkcines zonas (reprezentacinė, aktyvaus ar pasyvaus poilsio, ūkinė ir pan.). Kiekvienas turime individualų skonį, dėl šios priežasties būtina iš anksto susivokti kokie stiliai ar elementai mums patinka, tai gali būti ir konkretūs augalai. Visa tai žinant braižomi eskizai su takų sistema, numatomos dekoratyvinių akcentų, apšvietimo vietos. Diskusijų metu prieinama prie vienos bendros sklypo vizijos, kuris detalizuojamas iki projekto lygio.

 

  
 

 

Projekto grafinę dalį sudaro:
• sklypo esamos padėties planas;
• funkcinio zonavimo planas;
• takų dangų ir apšvietimo planas su pjūviais ir nuolydžiais;
• dendrologinis planas su detaliomis gėlynų schemomis bei augalų asortimentu;

Esant poreikiui atliekamas aukščių planas, projektuojama laistymo sistema, drenažas, mažoji architektūra, atliekamos želdyno vizualizacijos.